Search
Close this search box.

Vikten av att göra en energiberäkning

En energiberäkning är en viktig del som ska avspegla den verkliga energiförbrukningen i en fastighet. Under ett bygges gång kan husets klimatskal förändras då exempelvis fönster läggs till, flyttas eller tas bort. En ernergiberäkning är enligt Boverkets byggregler ett krav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Toppnyheter

Populära nyheter