Search
Close this search box.

Cellprov – vad är det och varför är det viktigt?

Cellprov den viktigaste hälsoundersökningarna under din livstid. Genom att undersöka cellerna på livmoderhalsen kan läkare upptäcka eventuella cellförändringar, vilket i sin tur kan förebygga livmoderhalscancer.

Undersökning

Cellprov, eller cervixcytologi som det också kallas, är en hälsoundersökning som undersöker cellerna på livmoderhalsen. Det görs genom att en läkare eller barnmorska tar en liten provbit från cervixen med en spatel eller borste. Provet skickas sedan för analys för att leta efter eventuella cellförändringar. Det är en smärtfri undersökning som tar bara några minuter att genomföra.

livmoderhalscancer

Så varför är det så viktigt att ta cellprov? Cellförändringar på livmoderhalsen kan vara en indikation på livmoderhalscancer, vilket är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor. Om dessa cellförändringar upptäcks tidigt kan de behandlas innan de utvecklas till cancer. Detta är därför regelbundna cellprovundersökningar är så viktiga – det kan rädda liv.

Så hur ofta bör du ta cellprov?

I Sverige rekommenderas kvinnor att ta cellprov var tredje år efter 23 års ålder. Men om du har en högre risk för cellförändringar, till exempel om du har haft en HPV-infektion eller om din mamma har haft livmoderhalscancer, kan läkaren rekommendera att du tar cellprov oftare. Hos Vasamamma kan du alltid tala med en läkare för att bestämma hur ofta du bör ta cellprov.

Kan man minska risken att drabbas?

Det finns också några saker du kan göra för att minska risken för cellförändringar och livmoderhalscancer. Att använda kondom under sex kan minska risken för HPV, vilket är en vanlig orsak till cellförändringar. Vaccination mot HPV är också något som rekommenderas, speciellt för unga kvinnor.

Inte alla cellförändringar leder till cancer

Det är också viktigt att veta att det finns olika typer av cellförändringar och inte alla cellförändringar leder till cancer. Vissa typer av cellförändringar kan försvinna av sig själva eller kan behandlas framgångsrikt. Så även om du får ett positivt resultat från ditt cellprov, betyder det inte automatiskt att du har livmoderhalscancer eller att du kommer att få det.

Sammanfattning

Cellprov är en viktig hälsoundersökning för kvinnor och kan rädda liv genom att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen. Genom att ta regelbundna cellprov och vidta lämpliga förebyggande åtgärder kan du minska risken för livmoderhalscancer. Tala alltid med din läkare om hur ofta du bör ta cellprov och om du har några frågor eller bekymmer. Livmoderhalscancer är inte något du vill ta lätt på – ta hand om dig själv och ta cellprovet. Det kan vara en av de viktigaste försiktighetsåtgärderna du någonsin tar i ditt liv.

Toppnyheter

Populära nyheter