Search
Close this search box.

Marcus Hamberg – VD för RW Capital

Marcus Hamberg är VD för RW Capital AB och har en examen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Marcus är en entreprenör som arbetar inom fastighetsbranschen. Som VD för RW Capital ansvarar Marcus Hamberg för investeringar, förvärv och avyttringar inom fastighetsbranschen. Under sin karriär har Marcus varit involverad i flera framgångsrika transaktioner på sammanlagt mer än 10 miljarder kronor. Utöver sitt arbete på RW Capital är Marcus även styrelseledamot i flera företag inom fastighetsbranschen. Marcus tycker om att engagera sig och är mycket intresserad av investeringsstödsbranschen eftersom han har en stor passion för att hjälpa andra. Hans erfarenhet och kunskaper inom området gör honom till en värdefull tillgång för alla företag. Marcus mål är att skapa värde för alla intressenter genom att uppnå långsiktigt hållbar tillväxt.

Toppnyheter

Populära nyheter