Bilden visar ett nytt hus som har ansökt med rätt konstruktionsritningar och bygglovshandlingar samt utfört bygganmälan innan byggets start

Bygganmälan och bygglovshandlingar

För att bygga hus eller utföra renoveringar krävs det oftast bygganmälan och olika typer av bygglovshandlingar. Det kan krävas allt från olika typer av konstruktionsritningar alternativt k-ritningar. Till dina bygglovshandlingar kan du behöva skapa exempelvis en VVS ritning, eller andra typer av konstruktionsritningar.

När du står inför att bygga ett eget hus eller vill utföra renoveringar. Då bör du aldrig påbörja ett bygge eller renovering innan du kollat upp detta med din kommun om det krävs bygglov och bygganmälan. I många kommuner kan du få ett förhandsbesked innan bygglovet är beviljat. Du bör dock fortfarande se till så att du inte påbörjar något större projekt utan ett godkänt bygglov.

Bygglovsritningar som grund till dina bygglovshandlingar

Dessa olika konstruktionsritningar och bygglovsritningar visar den föreslagna utformningen av huset. Vilka senare används som grund för att göra en bygganmälan. Samt ansöka om bygglov med rätt bygglovshandlingar. Det kan också hända att du behöver få bygglov för större renoveringar.

Bygglovsritningar är således en delmängd av olika konstruktionsritningar. De används som bygglovshandlingar om just bygglov. Ansökan om bygglov måste lämnas in till din lokala kommun. Kommunen granskar ansökan och beslutar om bygglov ska utfärdas eller inte.

Konstruktionsritningar kontra bygglovsritningar inför ansökan om bygglov
Det är viktigt att notera att alla konstruktionsritningar inte är bygglovsritningar. Bygglovsritningar måste uppfylla vissa krav som kommunen ställer, t.ex. visa alla konstruktionselement i huset och ange vilka material som kommer att användas vid byggandet.

Om du är osäker på om dina konstruktionsritningar uppfyller kraven för en bygglovsansökan bör du rådgöra med en arkitekt eller byggnadsingenjör. De kommer att kunna ge dig råd om vilka ändringar som måste göras i ritningarna för att de ska kunna användas för en bygglovsansökan.

Bygglovshandlinga är därför en väldigt viktig del av byggprocessen. De används som underlag för ansökan om bygglov och måste därför uppfylla flertalet krav som kommunen ställer.

Om du är osäker på om dina konstruktionsritningar uppfyller dessa krav bör du rådgöra med en arkitekt eller byggnadsingenjör. Som kan ge dig råd om vilka ändringar som behöver göras.

Toppnyheter

Populära nyheter